Değerlerimiz

✔ Müşteri odaklı olmak,
✔ Ekip çalışmasına inanmak,
✔ İşçi sağlığı, iş güvenliğine, ve eğitime önem vermek,
✔ Katılımcı olmak,
✔ Sürekli iyileşmek,
✔ Güvenilir olmak, -Dürüst olmak,
✔ Çevreyi korumak,
✔ Topluma fayda sağlamak.

Değerlerimiz